Meteen naar de inhoud

Over
Friso de Zeeuw

Friso de Zeeuw (1952) heeft een veelkleurige en langjarige professionele ervaring. Hij houdt zich bezig met openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening, mobiliteit, woningmarkt, omgevingsrecht en grondbeleid.

Na zijn universitaire juridische opleiding, was Friso de Zeeuw politiek-bestuurder van zowel de gemeente Monnickendam als de provincie Noord-Holland. Daarnaast was hij beleidsadviseur bij een stedenbouwkundig bureau en de gemeente Amsterdam, en organisatieadviseur bij Berenschot.

Van 1998 tot medio 2016 was hij directeur Nieuwe Markten bij BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling). Van 2006 tot eind 2017 was De Zeeuw de eerste (parttime) praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.
Hij heeft nu een adviespraktijk (Friso Advies) en bekleedt een tiental bestuursfuncties en commissariaten.

Over
Marcel bayer

Marcel Bayer (1955) is hoofdredacteur van ROm, vakmagazine over gebiedsontwikkeling en de fysieke leefomgeving, en andere uitgaven bij Elba, publicist en reisschrijver over Latijns-Amerika en het Caribische Gebied, oud-docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht.

Over de
uitgever

ELBA\REC is als media & communicatiebedrijf bijna 20 jaar actief in de wereld van de fysieke leefomgeving. Ons redactieteam is dagelijks bezig met het zoeken naar actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen voor het realiseren van hoogwaardige en onafhankelijke informatie voor alle vak professionals werkzaam in de vastgoed, stad en/of ruimte sectoren. Om hen optimaal te informeren, te inspireren en te ondersteunen. Dit bereiken wij door de informatie aan te bieden via een mix van kanalen zoals vakbladen, online platformen, congressen, masterclasses, studiereizen en boeken. ‘Ploeterend Voorwaarts is ons tweede boek, na het uitgeven van ‘Weg uit de IK bubbel. De directe aanleiding om dit boek uit te brengen is vanwege het 40 jaar bestaan van onze vaktitel ROmagazine waarvan Friso de afgelopen jaren een vaste columnist en opinie maker is geweest. Met prikkelende en eigenzinnige columns heeft hij altijd onze lezers weten te bereiken. En met dit boek bieden wij onze lezers en achterban een terugblik voorzien van actuele duiding aan over gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening van de afgelopen 25 jaar.